Lục Tự Chân Ngôn – Phật Pháp

Lục Tự Chân Ngôn – Om Mani Padme Hum – Án Mani Bát Mi (Di) Hồng

Án(quy mệnh) ma ni (bảo ngọc) bát di(liên hoa) hồng (Chư Phật bí mật ngữ).Án(quy mệnh) ma ni (bồ  đề  tâm kiên cố  như ma ni) bát  di (tam nghiệp thanh tịnh như liên hoa) hồng (Chư Phật bí mật ngữ).

 

327e784c8ab5a7800fa44d2998960df5
Kí tự HRI ở giữa

 

Phân tích: 

OM: Năng lượng vũ trụ, sự kết hợp hài hòa của năng lượng, giữa từ bi và trí tuệ. (Hoặc còn cách giải thích khác – theo tự: Tượng trưng cho thân các vị Phật, các thần chú đều bắt đầu từ âm này).

MANI: Là ngọc như ý – tượng trưng cho lòng từ bị không thể lay chuyển, không thể bị phá hủy.

PADME: là hoa sen – Tượng trưng cho sự thanh tịnh của bản chất tự nhiên, sự thanh tịnh và bản chất trong sáng nguyên thủy.

HUM: (HUNG) Tượng trưng cho sự viên mãn thành tựu. (Tượng trưng cho tâm thức tất cả các vị Phật và thường là âm cuối trong câu chú).

HRIH (HRI): là tinh yếu tâm đại bi của tất cả chư Phật, là chất xúc tác đã khởi động tâm đại bi chư Phật để chuyển hóa các phiền não của ta thành bản chất trí tuệ của các ngài.

Đây là câu thần chú tiếng Phạn, còn được gọi là ‘Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn’ – ‘Lục Tự Chân Ngôn’ – ‘Sáu chữ chân ngôn sáng rõ’.

Om Mani Padme Hum: (có thể hiểu) Tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, cùng với sự tinh khiết không thể bị vấy bẩn nguyên sơ, nững phẩm chất của chính ngộ viên mãn. Bất kì ai thực hành trì niệm câu chú này sẽ là sự hợp nhất huyền bí.

 

ommanipadmehum2
Om Mani Padme Hum – Lục tự chân ngôn (chữ Phạn)

 

Thông thường người ta không giảng nghĩa thần chú, nhưng ở đây cần nói thêm là:

“ngọc quý” biểu hiện cho Bồ-đề tâm (bodhicitta)

“hoa sen” chỉ tâm thức con người, ý nghĩa là tâm Bồ-đề nở trong lòng người.

Tuy nhiên thần chú có những âm thanh riêng biệt và những tác dụng bí ẩn theo cách trình bày của Kim cương thừa.

Đối với Phật giáo Tây tạng thì Om Mani Padme Hum chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy sáu âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái sinh của dục giới.

Địa Ngục

Súc Sinh

Ngạ Quỷ

Con Người

Thần

Trời

Câu chú này đôi khi được giải thích một cách thần bí, thực chất hoặc sự thật nó là tên của Ngài Chenrezig (Quán Âm) được đặt giữa hai âm truyền thống và thiêng liêng: OM và HUM

 

f8b4d8a286c4eb7d713d85abfb0cadf6
The jewel in The Lotus – Ngọc sáng giữa đài sen

 

Nghĩa là sao? Tên của Ngài Chenrezig (Hoa Sen Báu – Giải nghĩa) là MANI PADME _ câu chú được tạo ra bằng cách thêm OM và HUM vào đầu, cuối tên Ngài. Và vậy thì, khi niệm chú, thật ra chúng ta đang gọi tên Ngài Quán Âm.

Câu chú có thể được tóm tắt như sau: “Tôi cầu xin hiện thân của năm dạng và năm ý thức chuyển hóa, Vị bồ tát sỡ hữu viên ngọc và hoa sen để bảo hộ tôi thoát khỏi những nỗi đau khổ của chúng sinh trong sáu cõi”

 

Om_Mani_Padme_Hum144
Om Mani Padme Hum: Ý nghĩa đằng sau sự nổi tiếng của Kinh Mantra

 

Chân ngôn là gì? 

Chân ngôn (dịch ý khác) = mantra – Lời nói chân thật

Có thể dùng các từ khác để thay thế như: chú, minh, thần chú, mật ngôn, mật ngữ, mật hiệu (Trong tiếng Phạn thôi nhé – theo ý nghĩa).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s