[STEAMPUNK] Từ thuật ngữ đến thế giới riêng

Thuât ngữ Steampunk xuất hiện và nó đột nhiên biến thành một thế giới, giống như phù thủy, như ma sói hay ma cà rồng có cả thế giới riêng cho nó. Continue reading [STEAMPUNK] Từ thuật ngữ đến thế giới riêng

Advertisements