[Nghiên cứu] Mật tông

Đầu tiên, tất cả những nghiên cứu dưới đây mọi người đều có thể tìm được trên mạng, chủ yếu được tập hợp từ trang: thuvienhoasen.org.  Thứ hai, mục đích của việc nghiên cứu và tập hợp này chỉ để mang đến một cái nhìn ‘SƠ LƯỢC’ và khái quát, có thể chưa rõ hoặc chưa đúng ý, chỉ để PHỤC VỤ VIỆC VIẾT TRUYỆN … Continue reading [Nghiên cứu] Mật tông