[Nghiên cứu] Mật tông

Đầu tiên, tất cả những nghiên cứu dưới đây mọi người đều có thể tìm được trên mạng, chủ yếu được tập hợp từ trang: thuvienhoasen.org. 

Thứ hai, mục đích của việc nghiên cứu và tập hợp này chỉ để mang đến một cái nhìn ‘SƠ LƯỢC’ và khái quát, có thể chưa rõ hoặc chưa đúng ý, chỉ để PHỤC VỤ VIỆC VIẾT TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT HƯ CẤU. 

Thứ ba, nếu có mục đích nghiên cứu học tập, vui lòng xem xét các trang chính thống hơn. 

[Nghiên cứu] Mật tông

 

[Mật Tông] – Còn gọi là “Chân ngôn tông” – “Kim Cang Thừa” – “Mật Thừa”.

[Mật Tông] – Trải qua các giai đoạn khác nhau:

 • Sự bộ – Sơ kỳ Tạp Mật
 • Mật giáo – Trung kỳ Thuần Mật
 • Kim Cang – Yoga Bộ (Tiếng việt dịch là Du già).
 • Thời Luân – Vô Thượng Du già Mật giáo Hậu kỳ.

 

Phật giáo Mật Tông xem trọng Bồ đề Tâm, thấy rõ tâm mình như thật, tự tâm cầu nhất thiết trí đạt được Tâm Bồ đề.

Mật giáo phát triển đến cuối cùng là thời kì THỜI LUÂN THỪA, phương pháp Du Già giúp điều chí thân thể, sinh mạng con người có thể tránh được sự lay chuyển của thời gian tái lập, thái sinh hoán cốt, biến thân thành Phật.

Công phu thiền định (Yogi – Du già) => Niết bàn (Nirvana).

Kinh Kim Cang – Phái chú trọng Kinh Kim Cang còn gọi là Mật giáo cánh Hữu – Kim Cang Thừa hoặc Kim Cang giới Madala.

Kinh Đại Nhật – Phái chú trọng Kinh Đại Nhật gọi là Mật giáo cánh Tả – Chân Ngôn thừa.

PHẬT ĐIỆN

PHẬT GIÁO MẬT TÔNG                                                                    NGOẠI VIỆN HIỂN TÔNG

Mật giáo là tâm pháp – Bí mật truyền giữa thầy và trò                                            Hiển giáo là học tập lĩnh hội, mượn văn tự để lĩnh hội  

Mật giáo truyền thừa: Là vật cất giữa trong bảo tháp Stupa, người đời sau nếu muốn lấy được thì phải hiểu.

[Học tập Mật Tông] – Siêu giới tự và mô hình.

SIÊU GIỚI TỰ

ĐẠI BỒ ĐỀ PHẬT ĐIỆN

Nội đạo – Phật giáo Mật Tông                                   Hiển Tông                                       Ngoại viện

108 TỰ VIỆN NHỎ 

114 CHẤP SỰ 

Học tăng hạng ưu = Đại học giả 

[Mật pháp] – Được chia làm 4 bộ

MẬT TÔNG TỐI TƯỢNG DU GIÀ

Cổ dịch là dòng Nyingma                                             Tân dịch là 3 dòng: Gelug, Kagyu, Sakya

[Mật kinh] Pháp môn tư của Mật giáo hay còn gọi là MẬT KINH chính là Kinh Đại Nhật (trì tụng mật chú).

[Mật kinh] có hai loại: Hiển nghĩa và Ẩn nghĩa.

[TU MẬT TÔNG] 

Mật tông tu hành chính là dọn dẹp chướng ngại, tịnh hóa 4 giọt TINH CHẤT nằm ở 4 vị trí trên cơ thể.

 • Trán
 • Cổ
 • Tim
 • Bụng dưới

Mỗi vị trí tương đương 1 hướng: Đông (Đen), Tây (Vàng), Bắc (Trắng), Nam (Đỏ).

Tương tự mỗi vị trí chính là một bộ phận cơ thể, trên mỗi bộ phận chia ra làm nhiều nhánh nhỏ.

Một vị trí phải tịnh hóa 1800 giọt tinh chất..

Tịnh hóa phải đủ 21.600 giọt tinh chất xếp chồng lên nhau.

NIẾT BÀN – NIRVARA

 

[Mật Tông – Mật kinh]

Một trong những [Mật kinh] hiển nghĩa nổi tiếng chính là Kalachakra.

033499a0996e3bfbd49a38247beba01a
Biểu tượng Kalachakra

Kalachakra: là cách luyện thiền định của Phật giáo được luyện vào hàng cao nhất về Mật giáo Du già.

Tịnh tấn Kalachakra có 6 bậc năng lực.

[Mật Tông Kalachakra] 

 • Nội công: Nghiên cứu cấu trúc thân thể, hệ thống năng lực
 • Ngoại công: Nghiên cứu thiên văn học, chiêm tinh học, toán.
 • Kalachakra: Thiền định.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s