[Sáng tác] Chương I: Tiểu gia Lưu Hoàng

Chương I: Tiểu gia Lưu Hoàng Gia đình họ Lưu được coi là hạng phú gia nhất nhì tại Trấn Nông Giang. Tuy không phải thuộc dạng phú đả địch quốc, nhưng cũng nức tiếng gần xa. Nghe nói năm đó, Lưu Hạng nhất quyết không nghe theo lời cha làm nông phu mà mua thuyền bè vận chuyển hàng hóa. Nào ngờ, gốm sứ được … Continue reading [Sáng tác] Chương I: Tiểu gia Lưu Hoàng