Content Strategists – New generation or new tittle?

CONTENT STRATEGISTS: Họ làm gì? Content Strategist – Những con quái thú đặc biệt: Trong lúc đang viết này, tôi chỉ biết tầm 763 người trên LinkedIn sử dụng cụm từ này trong profile cá nhân của họ mà thôi. Trớ trêu thay (Ironically), số ít những người trẻ có mối liên hệ với cụm từ chuyên nghiệp này, thế nhưng thực sự thì rất … Continue reading Content Strategists – New generation or new tittle?

Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ – 皇越七士姬

The Seven Exemplary Women of Imperial Vietnam “Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ” (皇越七士姬) là một tập hợp, theo cá nhân tác giả, về 7 người phụ nữ có thể xem là tài sắc và tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam, khoảng từ thời Ngô đến hết thời Hậu Lê. Xuất thân của họ thường không đặc biệt rõ ràng và nhiều giai thoại, … Continue reading Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ – 皇越七士姬

Lá cờ thêu sáu chữ vàng _ Phá cường địch báo Hoàng ân

Đây là tài liệu đọc để tăng vốn từ, nếu như vốn từ vựng của bạn vì đọc quá nhiều mà bị pha trộn hoặc cho rằng mình cần cải thiện vốn từ ngữ tiếng Việt thì đây là một tác phẩm nên đọc. Nguyễn Huy Tưởng là nhà văn mình không cần phải nói nhiều, dành cho những bạn chưa biết thì hãy GG … Continue reading Lá cờ thêu sáu chữ vàng _ Phá cường địch báo Hoàng ân