[Nghiên cứu] Mật tông

Đầu tiên, tất cả những nghiên cứu dưới đây mọi người đều có thể tìm được trên mạng, chủ yếu được tập hợp từ trang: thuvienhoasen.org.  Thứ hai, mục đích của việc nghiên cứu và tập hợp này chỉ để mang đến một cái nhìn ‘SƠ LƯỢC’ và khái quát, có thể chưa rõ hoặc chưa đúng ý, chỉ để PHỤC VỤ VIỆC VIẾT TRUYỆN … Continue reading [Nghiên cứu] Mật tông

Content Strategists – New generation or new tittle?

CONTENT STRATEGISTS: Họ làm gì? Content Strategist – Những con quái thú đặc biệt: Trong lúc đang viết này, tôi chỉ biết tầm 763 người trên LinkedIn sử dụng cụm từ này trong profile cá nhân của họ mà thôi. Trớ trêu thay (Ironically), số ít những người trẻ có mối liên hệ với cụm từ chuyên nghiệp này, thế nhưng thực sự thì rất … Continue reading Content Strategists – New generation or new tittle?

Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ – 皇越七士姬

The Seven Exemplary Women of Imperial Vietnam “Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ” (皇越七士姬) là một tập hợp, theo cá nhân tác giả, về 7 người phụ nữ có thể xem là tài sắc và tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam, khoảng từ thời Ngô đến hết thời Hậu Lê. Xuất thân của họ thường không đặc biệt rõ ràng và nhiều giai thoại, … Continue reading Hoàng Việt Thất Sĩ Cơ – 皇越七士姬

Cung đạo Kyudo

Để tinh thông Cung Đạo, cung thủ cần có sự kiên nhẫn và một bản tính rất chân thật để tìm kiếm sự thật bên trong nó. Cung thủ phải có sự luyện tập về “thả-bắt”. Khi chúng ta từ bỏ bản ngã tự thân, cái có xu hướng chế ngự cả cuộc đời ta, sâu trong bản ngã đó sẽ phát sinh những lực mạnh mẽ để chúng ta thực thi hành động Continue reading Cung đạo Kyudo